Nieruchomości

Jeśli planują Państwo zakup, sprzedaż lub darowiznę nieruchomości, wszelkie związane z tym kwestie formalne mogą Państwo powierzyć w nasze ręce. Polskie prawo zastrzega bowiem, że wyłącznie potwierdzone notarialnie umowy związane z obrotem nieruchomości są prawomocne. W tym zakresie wspieramy naszych klientów nie tylko podczas transakcji, lecz także na drodze uznania spadku czy ustaleń rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Podejmując się czynności notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami, przygotowujemy między innymi:

  • umowy sprzedaży nieruchomości,

  • umowy darowizny nieruchomości,

  • umowy przeniesienia własności,

  • umowy zamiany nieruchomości,

  • umowy deweloperskie,

  • umowy zniesienia współwłasności nieruchomości,

  • przekształcenie praw spółdzielczych.

 

Kto podnosi koszty notarialne przy sprzedaży nieruchomości?

Litera prawa nie precyzuje, na której ze stron spoczywa obowiązek poniesienia kosztów czynności notarialnych podjętych na drodze sprzedaży nieruchomości. Praktyka pokazuje, że zazwyczaj zobowiązuje się do tego kupujący. W Art. 89 § 1 Prawa o Notariacie wspomina się jednak, że: Strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi. Oznacza to równy podział kosztów pomiędzy kupującym a sprzedającym. Nie jest to jednak zasada obligatoryjna. Wszystko zależy od ustaleń stron. Decyzja ta musi jednak zostać podana w sporządzonym przez notariusza akcie. Ponadto na każdym z dokumentów wymienia on taksę notarialną, czyli wysokość wynagrodzenia, uwzględniając przy tym podatek VAT, a czasem koszty sądowe.

 

Osoba podpisująca dokumenty