Spadki

Wprowadzone kilka lat temu zmiany w prawie sprawiły, że już nie zawsze trzeba załatwiać sprawy spadkowej na drodze sądowej. Stwierdzenie nabycia spadku można uzyskać, korzystając z usług kancelarii notarialnej. Dzięki temu w bardzo prosty sposób zdobywa się oficjalne potwierdzenie praw do spadku oraz określa się formalny krąg spadkobierców. Taka usługa notarialna polega na spisaniu przez notariusza w pierwszej kolejności protokołu dziedziczenia, w którym podaje się okoliczności mające znaczenie przy ustaleniu spadkobierców. Następnym krokiem jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, określającego kto i w jakiej części dziedziczy po osobie zmarłej, oraz rejestracja takiego dokumentu w Rejestrze Spadkowym. Z chwilą zarejestrowania akt poświadczenia dziedziczenia nabiera skutków prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, tak więc Klienci wychodzący z kancelarii mają już w ręku wiążący i skuteczny dokument, potwierdzający, że są spadkobiercami – nie muszą czekać na jego uprawomocnienie.

Co ważne, z usług biura notarialnego można korzystać nawet wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. W takim przypadku decydujące są ogólne przepisy prawne, które decydują o tym, kto ma prawo do dziedziczenia spadku.

Zdarzają się sytuacje, kiedy to notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia. Najczęściej dotyczy to spraw spadkowych, w których osoby zainteresowane nie są zgodne co do tego, które z nich maja dziedziczyć lub w jakiej części poszczególne osoby mają nabyć spadek. Również jeśli podstawą dziedziczenia będą tzw. testamenty szczególne, potwierdzenie uzyskuje się nie w kancelarii, lecz na drodze sądowej.

Istotną kwestią jest także to, że w przypadku, gdy potrzebny jest dokument potwierdzający dziedziczenie po określonej osobie, który miałby być wykorzystany zagranicą, możecie Państwo uzyskać w mojej kancelarii również Europejskie Poświadczenie Spadkowe.

 

 

Sprawy spadkowe w biurze notarialnym w Szczecinie

W moim biurze notarialnym w Szczecinie mogą Państwo uzyskać pomoc z zakresu spraw spadkowych różnego rodzaju. To miejsce, gdzie Klient może sporządzić testament, jak też może wyrazić chęć rejestracji testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Można tutaj dokonać także otwarcia i ogłoszenia testamentów. Notariusz przyjmuje również oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Tutaj bardzo istotną kwestią jest to, że na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka, jego przedstawiciele ustawowi muszą uzyskać zgodę sądu opiekuńczego; postępowanie przed sądem zazwyczaj trwa kilka miesięcy, więc ze złożeniem wniosku w tej sprawie nie powinno się zwlekać, gdyż po upływie ustawowych terminów notariusz nie będzie mógł takich oświadczeń przyjąć i dziecko może odziedziczyć długi.

W kancelarii zawiera się też umowy o dział spadku, zbycie spadku oraz poszczególnych składników majątku spadkowego. Notariusz wydaje także stosowne zaświadczenia o powołaniu na wykonawcę testamentu.

 

Pióro