KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE

WITA NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 

KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE

Kancelaria Notarialna Notariusza Kamila Wilgockiego mieści się w Szczecinie – w ścisłym centrum miasta.

Biuro otwarte jest w poniedziałki w godzinach: 9:00-18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Istnieje także możliwość ustalenia indywidualnego terminu spotkania z notariuszem, również w innych dogodnych dla Państwa dniach lub godzinach, poza godzinami urzędowania Kancelarii.

Miejscem, gdzie notariusz Kamil Wilgocki dokonuje czynności notarialnych, jest jego biuro notarialne w Szczecinie, jednakże jeżeli przemawia za tym charakter czynności notarialnych lub szczególne okoliczności, usługi notarialne mogą być przez niego świadczone również w innym miejscu – poza Kancelarią Notarialną (obsługujemy klientów zarówno w Szczecinie, jak też w innych miejscowościach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego).

W celu skorzystania z usług notarialnych prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z notariuszem lub pracownikami biura, którzy również udzielają szczegółowych informacji m.in. dotyczących przebiegu czynności, potrzebnych dokumentów, a także pobieranych przez kancelarię opłat.

Informacji dotyczących czynności notarialnych notariusz udziela nieodpłatnie.

Świadczymy usługi zgodnie z obowiązującym prawem w pełnym zakresie czynności notarialnych.

Prowadzimy w szczególności sprawy w zakresie:

  • obrót nieruchomościami (np. sprzedaż, zamiana, darowizna, dożywocie, umowy deweloperskie, ustanawianie odrębnej własności lokali)
  • spółki (np. umowy spółki, akty założycielskie, ich zmiany, przekształcenia i łączenie spółek oraz ich likwidacja, zgromadzenia wspólników, zbywanie udziałów)
  • sprawy spadkowe (np. testamenty, akty poświadczenia dziedziczenia, przyjęcie lub odrzucenie spadku, zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem, działy spadku, rozliczenia z tytułu zachowku)
  • sprawy rodzinne (np. umowy majątkowe małżeńskie, podział majątku)
  • poświadczenia (np. kopie wierzytelne, poświadczenia podpisów, data pewna)
  • inne czynności (np. służebności, hipoteki, pełnomocnictwa, protokoły, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w tym związane z umowami najmu okazjonalnego).

Notariusz Kamil WilgockiNOTARIUSZ KAMIL WILGOCKI

Notariusz Kamil Wilgocki swoją praktykę wykonuje od 2008 roku, kiedy to został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na notariusza. Od 23 czerwca 2008 roku rozpoczął prowadzenie Kancelarii Notarialnej w Szczecinie.

Wcześniej Kamil Wilgocki ukończył aplikację radcowską. W latach 2004-2008 wykonywał zawód radcy prawnego i jest nadal wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.

Od 2019 roku Notariusz Kamil Wilgocki  jest także arbitrem w „Ultima RATIO” Pierwszym Elektronicznym Sądzie Polubownym przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.