Poświadczenia

Jedną z najczęstszych czynności notarialnych jest sporządzanie poświadczeń. Wiele instytucji, firm lub przepisów prawnych wymaga podpisu na dokumencie opatrzonym odpowiednią adnotacją urzędową. Tylko w ten sposób pewne procesy mogą zostać zatwierdzone i zrealizowane. Osoba, która znalazła się w takiej sytuacji, najczęściej składa osobiście podpis w obecności notariusza. Usługa poświadczenia własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej wiąże się z kosztami ustalonymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek za czynności notarialne.

Stwierdzanie zgodności kopii i pozostałe czynności

Kolejnym rodzajem usługi notarialnej, związanej z wykonywaniem poświadczeń, jest stwierdzanie zgodności kopii z okazanym oryginalnym dokumentem. Taką kopią, która została opatrzona stosownym komentarzem notariusza, zazwyczaj można posługiwać się w taki sam sposób, jak oryginałem. Procedura nie zajmuje dużo czasu – wiąże się ze sporządzeniem kopii z dostarczonego dokumentu i umieszczeniem na niej stosownej wzmianki.

Osoby zainteresowane mogą liczyć także na obsługę w zakresie realizacji innych poświadczeń: pozostawania osoby w konkretnym miejscu, czasu okazania dokumentu, pozostawania przy życiu w celu uzyskania odpowiednich świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego.

 

Pieczątka dokumentu