Prawo rodzinne

O regulacji stosunków majątkowych między członkami rodziny decyduje prawo rodzinne, o którego charakterze decydują poszczególne ustawy w tym najważniejsza z nich Kodeks rodzinny i opiekuńczy. To w nim zawarte są przepisy skutkujące tym, że zawarcie związku małżeńskiego pociąga za sobą szereg ważnych konsekwencji, np. powstanie wspólności ustawowej. Kancelaria notarialna to miejsce, gdzie można ją ograniczyć lub rozszerzyć. Co więcej, notariusz ma moc prawną do wprowadzenia rozdzielności majątkowej między małżonkami. Dotyczy to również sytuacji z wyrównaniem dorobków małżonków.

Umowę majątkową małżeńską, popularnie zwaną intercyzą, można za obopólną zgodą małżonków w każdej chwili rozwiązać i przywrócić w małżeństwie wspólność ustawową. Jednakże takie rozwiązanie umowy majątkowej działa dopiero na przyszłość, więc zwykle nadal pozostają w mocy skutki wcześniej zawartej intercyzy, w postaci posiadania przez małżonków osobnych majątków, uzyskanych przez nich do momentu rozwiązania umowy małżeńskiej. Jeżeli więc wolą Państwa byłoby, aby te majątki osobiste małżonków stały się majątkiem wspólnym, należałoby dokonać dodatkowych czynności. Dobry notariusz może zaproponować Państwu różne rozwiązania, tak abyście mogli ten proces przeprowadzić w najbardziej odpowiedni dla Was sposób, możecie więc Państwo skorzystać z mojej wiedzy i doświadczenia w zakresie prawa rodzinnego.

 

Sprawy rodzinne u notariusza

W kancelarii są wykonywane również takie czynności, które bezpośrednio wpływają na przyszłość małoletnich. Dlatego w każdym postępowaniu należy mieć na uwadze przede wszystkim dobro dziecka oraz wolę stron w sytuacji wyboru poszczególnych możliwości prawnych.

W kancelarii – w zakresie prawa rodzinnego – są podejmowane również następujące czynności notarialne:

  • potwierdzanie ugody związanej z podziałem majątku małżeńskiego, zwłaszcza po rozwodzie lub separacji,
  • sporządzanie umów dotyczących przesunięcia majątkowego między poszczególnymi majątkami małżonków,
  • podpisywanie umów alimentacyjnych z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 

Rodzina u prawnika