Pełnomocnictwa

W wielu sytuacjach niezbędne może okazać się pełnomocnictwo. W kancelarii mogą Państwo uzyskać jego dwa rodzaje: z podpisem poświadczonym przez notariusza oraz akt notarialny. W ten sposób każdy Klient może uzyskać możliwość rozwiązania spraw osobistych i urzędowych przy pomocy osoby trzeciej.

Do załatwienia wielu spraw wystarcza pełnomocnictwo z poświadczonym przez notariusza podpisem – w takim przypadku Klient powinien przyjść do kancelarii z gotowym tekstem takiego dokumentu i w obecności notariusza złożyć podpis.

W niektórych sprawach, w szczególności takich jak nabycie lub zbycie nieruchomości, czy ustanowienie hipoteki, pełnomocnictwo musi mieć formę aktu notarialnego. Taki dokument sporządza w całości notariusz – oczywiście uzgadniając z Klientem zakres upoważnienia. Aby spisać odpowiedni dokument, warto udać się do biura, zabierając ze sobą swój dowód osobisty oraz dane osoby, której mamy wolę udzielić pełnomocnictwa. Wszystkie zgromadzone informacje służą jedynie identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w trakcie wykonywania czynności prawnych w przyszłości.

 

Kto może zostać pełnomocnikiem?

W świetle przepisów polskiego prawa pełnomocnikiem może zostać każda osoba po uzyskaniu pełnoletniości, mająca pełną zdolność do uczestnictwa w czynnościach prawnych. Kodeks cywilny przewiduje jednak możliwość udzielenia pełnomocnictwa osobie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Warto mieć na uwadze, że w każdym momencie można pełnomocnictwo odwołać.

 

Kobieta ze starszą kobietą