Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa są wystawiane, gdy klient nie ma możliwości osobiście uczestniczyć w czynnościach prawnych. W takiej sytuacji powołany przez niego notariusz występuje w roli pośrednika reprezentującego jego interes. Istnieją jednak sytuacje, gdy nie można korzystać z pełnomocnictwa. Należą do nich spisanie testamentu oraz poświadczenie dziedziczenia[http://www.szczecin-kancelaria-notarialna.pl/czynnosci-notarialne/poświadczenia].

Kodeks cywilny określa 3 rodzaje pełnomocnictw:

  • ogólne – umocowanie do wykonywania czynności zwykłego rzędu, mających na celu utrzymanie rzeczy w dotychczasowym stanie oraz zarządzenie nią (np. pobieranie dochodów),

  • rodzajowe – uprawienie do cyklicznego wykonywania określonych rodzajów czynności w imieniu mocodawcy, które mogą przekraczać zakres zwykłego zarządu (np. zawieranie umowy o pracę),

  • szczegółowe – umocowanie do wykonywania konkretnej czynności (np. sprzedaż nieruchomości).

 

Kiedy wymagane jest pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych (w określonych sytuacjach także ograniczoną zdolność). Jednakże niektóre czynności obligują do powołania jako pełnomocnika notariusza jak np. sprzedaż nieruchomości. Aczkolwiek wiele osób upoważnia notariusza do reprezentowania ich interesu niezależnie od norm prawnych. Współpraca z rejentem gwarantuje bowiem, że dokument jest sformułowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu jego wiarygodność nie może zostać podważona. Ponadto jednym egzemplarzem pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego można posługiwać się wielokrotnie.

 

Kobieta ze starszą kobietą