Poświadczenia

Zgodnie z Prawem o Notariacie rejenci są upoważnieniu do sporządzania poświadczeń. Dokumenty, jakie można poświadczyć notarialnie, mogą mieć nie tylko charakter urzędowy, lecz także prywatny. Klienci korzystają z usług w tym zakresie zobligowani przepisami, kiedy muszą nadać danym aktom moc prawną, a czasem w sytuacji, gdy obawiają się okazywać oryginalny dokument np. na drodze procesów rekrutacyjnych, więc uwierzytelniają kopie. Przed sporządzeniem poświadczenia warto skontaktować się wcześniej z notariuszem, który zaleci, jakie dokumenty, poza potwierdzającym tożsamość, należy przygotować. Zależą one bowiem od rodzaju sprawy.

W naszej kancelarii sporządzamy między innymi poświadczenia:

  • rzetelności aktu,

  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,

  • dziedziczenia

  • własnoręczności podpisu,

  • daty okazania dokumentu,

  • pozostawienia osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

 

Na czym polega poświadczenie własnoręczności podpisu?

Poświadczenie własnoręczności podpisu to procedura, która ma na celu urzetelnić dany dokument. Można tego dokonać zarówno poprzez złożenie własnoręcznego podpisu przy obecności notariusza, jak i deklarując ważność podpisu złożonego wcześniej, nawet poza biurem notarialnym. Notarialne uwiarygodnienie podpisu może zostać zlecone dobrowolnie, gdy klient chce umocnić prawnie dany akt, a podczas niektórych czynności prawnych jest wymagane przez przepisy prawa np. w przypadku umowy zbycia firmy lub części jej udziałów. Należy mieć jednak na uwadze, że poświadczenie podpisu (w odróżnieniu od poświadczenia aktu) uwierzytelnia jedynie podpis, nie dając przy tym mocy prawnej treści dokumentu.

 

Pieczątka dokumentu