Prawo rodzinne

Nasza kancelaria świadczy usługi notarialne w zakresie prawa rodzinnego. W tym przypadku obsługa dotyczy sporządzania dokumentów poświadczających zawarcie umów pomiędzy członkami rodziny. Są to nie tylko majątkowe umowy małżeńskie, lecz także oświadczenia rodzicielskie np. o wyrażeniu zgody na wyjazd dziecka za granicę lub wyrobienie dokumentu tożsamości. Sprawy, którymi zajmuje się notariusz, mogą mieć również związek ze spadkami[http://www.szczecin-kancelaria-notarialna.pl/czynnosci-notarialne/spadki/] w rodzinie.

W sytuacji, gdy rodzice lub opiekunowie nie mogą reprezentować interesu dziecka, funkcję tę przejmuje powołany przez sąd kurator. Podczas obsługi spraw rodzinnych w takim przypadku notariusz, sporządzając umowy przy udziale osoby małoletniej, ma za zadanie czuwać nad niezachwianiem jego poczucia bezpieczeństwa. Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na uwadze dobro dziecka.

 

Jakie majątkowe umowy małżeńskie można zawrzeć u notariusza?

Zgodnie z polskim prawem w momencie zawarcia związku małżeńskiego następuje wspólność ustawowa. Małżonkowie zgłaszają się zatem do notariusza głównie w celu sporządzania aktów notarialnych definiujących umowy majątkowe. Mogą one dotyczyć zarówno rozdzielności majątkowej w czasie trwania związku, jak i podziału majątku wynikającego bezpośrednio z rozwodu. Umowy majątkowe, jakie można zawrzeć u notariusza, obejmują zatem między innymi:

  • rozdzielność majątkową,

  • rozszerzenie wspólnoty majątkowej

  • ugodę w sprawie podziału majątku w trakcie separacji,

  • ugodę w sprawie podziału majątku w trakcie separacji lub w następstwie rozwodu,

  • umowy alimentacyjne zabezpieczone poświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

 

Rodzina u prawnika