Spadki

Jeśli spadki nie prowadzą do sporu, który rozstrzygany jest na sali sądowej, większość związanych z nimi formalności można uregulować w kancelarii notarialnej. Sporządzone przez rejenta dokumenty jak np. protokół dziedziczenia są traktowane na równi z orzeczeniami sądu. Opłaty notarialne związane ze sprawą spadkową są przy tym niższe od kosztów procesu sądowego.

Czynności notarialne w zakresie spraw spadkowych, jakich się podejmujemy, to między innymi:

  • spisanie testamentu (zwykłego i z zapisem windykacyjnym),

  • spisanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu,

  • przyjęcie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu testamentu,

  • przyjęcie oświadczenia o zrzeczeniu się praw do majątku,

  • spisanie aktu poświadczenia dziedziczenia,

  • zawieranie umowy o podział spadku.

 

 

Jak skrócić proces postępowania spadkowego dzięki wizycie u notariusza?

Aby przyśpieszyć postepowanie spadkowe, warto skorzystać z usług notariusza. Jest on upoważniony do sporządzenia poświadczenia dziedziczenia – dokumentu określającego spadkobierców wraz z ich tytułem powołania do spadku oraz przypadający im udział. Można go przygotować nie tylko na drodze postępowania spadkowego wynikającego z testamentu, lecz także ustawy, czyli wtedy, gdy zmarły nie określił formalne ostatniej woli.

W przypadku postępowania spadkowego na drodze testamentu zwykłego proces może przyśpieszyć dodatkowo zgłoszenie wcześniej przez notariusza dokumentu określającego ostatnią wolę spadkodawcy do Centralnego Rejestru Spadkowego. Znacznie skraca to proces uznania dziedziczenia w porównaniu z przeniesieniem procedur na drogę sądową.

 

Pióro